Работилница “Аз, света около мен и …”

YouthProject 300x150

Преди фестивала, от 21 до 23 юни, организаторите на Vola Open Air ще подкрепят провеждането на работилница на тема “Аз, света около мен и моето място в него” в рамките на проекта – младежка инициатива „Северозападни младежки акции”. Работилницата цели да отключи креативността на участниците, с помощта на ролеви и социометрични игри, споделяне чрез игра, улични акции. Целите на работилницата включват още провокирането на дебат, чиито резултати да бъдат представени пред местните общински власти и местния бизнес на специално организирана за целта кръгла маса – 01.07.2013 г., с цел бъдещи съвместни инициативи и дейности. Проектът “Северозападни младежки акции” се осъщестява с финансовата подкрепа на програмата на ЕК “Младежта в действие”, администрирана у нас от НЦЕМПИ.