Vagabond

For English, scroll down ↴

Vagabond е DJ, музикант и продуцент базиран в София и работещ върху широк спектър от музикални стилове като фънк, брейкс, трип хоп и дръм енд бейс. Част е от българската клубна култура като организатор на множество партита и като резидент DJ в легендарни български клубове като Chervilo, Comics и Cutty’s ark. Участвал е в много на брой фестивали в България и чужбина, както и на партита в големи европейски клубове. Един от пионерите на брейкбийт музиката в БГ. С постоянна резиденция е и в клуб Orange, Кьолн, Германия.  

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

Vagabond is a DJ, a musician and producer based in Sofia and working on a wide range of musical styles such as funk, breaks, trip hop and drum and bass.

Part of Bulgarian club culture as a promoter of numerous parties and as a resident DJ at legendary clubs like the Bulgarian Chervilo, Comics and Cutty’s ark. He has participated in many festivals in Bulgaria and abroad, as well as parties in the major European clubs. One of the pioneers of breakbeat music in BG. With permanent residence in club Orange, Cologne, Germany.

Leave a Reply