The essential FUNK trombone

For English, scroll down ↴

В името на групата се крие музикалната концепция, която нейните членове следват.
„ESSENTIAL“ означава основен. Тази програма обхваща основите на фънк музиката и възпроизвеждането в нейната най-чиста инструментална форма. Вокалните партии са много ограничени и приличат повече на напеви и викове.


Силни индивидуалисти, с различни творчески търсения, членовете на групата са обединени от любовта си към класическия фънк, който със своята открита импровизационна форма ни показва как трябва да звучи – синкопирани ритми, плътен бас, остра като бръснач китара, ритъм с леко ориенталски привкус, нежен сакс и разбира се тромбон, който звучи по-арогантно от всякога, в програмата, съставена от авторски композиции.


In the name of the band lies the musical concept that its members follow.
“ESSENTIAL” means basic. This program covers the basics of funk music and reproduction in its purest instrumental form. The vocal parts are very limited and are more like chants and shouts.

Strong individualists, with different creative pursuits, the band members are united by their love of classical funk, with its open improvisation form and show us how it should sound – syncopated rhythms, dense bass, razor-sharp guitar, rhythm with a slightly oriental flavor , gentle sax and of course a trombone, that sounds more arrogant than ever, in the program made of original compositions.