Swindle

For English, scroll down

Swindle е мулти инструменталист, продуцент и DJ от Лондон. Той започва сам да издава музиката си още през 2006 г., и участва в множество проекти от тогава до момента. Deep Medi на Mala издава неговия първи албум през 2013 г. ‘Long Live The Jazz’ и поставя Swindle на световната сцена като DJ и музикант на живо.

Пробив изпълнения в световните награди на Gilles Peterson, а две изключителни представяния в Boiler Room и едно участие с джаз легендата Lonnie Liston Smith го циментират като един от най-обещаващите електронни музиканти на нашето време.

История на проекта:

Албумът “Peace, Love & Music” е пряк резултат от натрупания опит на Swindle по световни турнета. Срещите с нови хора по целия свят му показва нови подходи към творческия процес и неговото представяне. Този албум е “благодаря” за някои от хората, взели участие. Посещаваме четири континента в пътуването около света, препичаме корените на Grime в Лондон с JME, поздравяваме Глазгоу чрез Hi Fi на Mungo заедно с Flowdan и спираме в Бристол за малко up tempo с TC. Лос Анджелис и Денвър са много близки на Swindle и определено допринасят за оформянето на албума.

В музикално отношение Swindle продължава по своя джаз път, избран още с Deep Medi и Brownswood, но разширява темпото и живите инструменти с неговите членове на групата и музикално семейство, които споделят една и съща визия.

Подкрепен от силна визуална кампания описваща подробно творческия процес и взаймоотношенията на Swindle с тези хора и места, Суиндъл обединява всички, които споделят същата етика и разпространяват позитивно мислене посредством музиката.

Swindle is a multi instrumentalist, producer and DJ from London. He has self released his music as far back as 2006, and featured in many projects between then and his debut album that came via Mala’s Deep Medi in 2013. ‘Long Live The Jazz’ established Swindle on the global circuit as a DJ and Live Act.

Breakthrough performances at Gilles Peterson’s Worldwide Awards, and two outstanding shows on Boiler Room, one alongside Jazz legend Lonnie Liston Smith cemented him as one of the most promising electronic musicians of our time.

Project Background:

Peace, Love & Music the album is a direct result of Swindle’s experiences globally on tour. Meeting new people around the world regularly has opened him up to new ways of approaching the creative process, and presenting it, and this is a thank you to some of those people involved. We visit four continents in the global journey, toasting the Grime roots in London with JME, saluating Glasgow via Mungo’s Hi Fi alongside Flowdan, and stopping in Bristol for a up tempo work out with TC. LA and Denver are close to Swindle’s heart and shape the album as much as the Far East does with his connections in Malasimbo, Shanghai and Tokyo.

Musically he continues on the jazzy path he set off on with his records on Deep Medi and Brownswood, but widens the tempos and boosts the live instrumentation with his live band members and musical family that share the same vision.

Backed with a strong visual campaign detailing his creative process, and his relationships with these places and people, Swindle brings everyone together that share the same ethos, and that is spreading positive message through music.

    

Leave a Reply