Soulnd

For English, scroll down

Няма да пиша за себе си в 3-то лице, като че ли съм някаква супер звезда. Аз съм Цветомир Алеков (по-малко известен като Soulnd) и обичам музиката. Жанрът не е от значение. Ако музиката е хубава, можете да го почувствате. Без ограничения.

Ориентиран съм най-вече в дъбстеп и дръм и бас стиловете, като от време на време подслаждам микса с хип-хоп, реге, трип-хоп и други. Селекцията ми е разнообразна и варира според мястото и времето на сета, но винаги наблягам на интелигентното звучене, било то мелодично и приятно или по-мрачно и дълбоко.

Освен в България съм се изявявал в Ню Йорк, Румъния и Гърция заедно с артисти като DBridge, Dub Phizix & Strategy, Commodo, Amit, Marcus Intalex, Icicle, Skeptical, Rockwell, SpectraSoul, V.I.V.E.K., Vicious Circle, June Miller, RSD, Bredren, Prolix, Teebee & Calyx, Radikal Guru & Cian Finn, Alpan Aytekin, True Nature, YOLA Monster, UNCO, Imaginary Friend, Disphonia, Scalade, Duckem, Iration Steppas, Jazzsteppa, Vibration Lab, Scratch Perverts и други.

I won’t write this in 3rd person talking about myself like this guy Me is some superstar. I’m Tsvetomir Alekov (less known as Soulnd) and I love music. The genre doesn’t matter. If the music is good you can feel it. Outside the box. 

I’m mostly into the dubstep and drum & bass genres but from time to time I’m spicing up the mix with some hip-hop, reggae, trip hop and rock. My selection is versatile and it depends on the place and time of the set. I always focus on the intelligent sound which can be more melodic and lush or deep and dark.

Except in Bulgaria I have manifested in New York, Romania and Greece together with artists such as DBridge, Dub Phizix & Strategy, Commodo, Amit, Marcus Intalex, Icicle, Skeptical, Rockwell, SpectraSoul, VIVEK, Vicious Circle, June Miller, RSD, Bredren , Prolix, Teebee & Calyx, Radikal Guru & Cian Finn, Alpan Aytekin, True Nature, YOLA Monster, UNCO, Imaginary Friend, Disphonia, Scalade, Duckem, Iration Steppas, Jazzsteppa, Vibration Lab, Scratch Perverts and others.

    

Leave a Reply