Sirius and Methodikal

Sirius & MethdoikalSirius и Methodikal са били около наоколо на почти всяко голямо и малко събитие, което нашите танцувалните обувки помнят. В малките барове, големите клубове, частни партита, опушени дупки, плажни места, масивни веселби, фестивали – тези двамата са отскачали напред и назад между бъдещето и корените за насладата на множество уши “. Sirius и Methodikal са добре известни с разнообразие от стилове и ритми. Цялостно лечение за тялото и мозъка.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sirius and Methodikal have been around for almost every big and small event our dancing shoes remember. Small bars, big clubs, private parties, dingy holes, beach venues, massive raves, festivals – these two have bounced back and forth between the future and the roots for many ears’ delight. SIRIUS and METHODIKAL are well-versed in a variety of styles and beats. A full body-and-brain treat.

Sirius & Methodikal on MixCloud