Saturated Pixels

For English, scroll down ↴

Saturated Pixels е творческият тандем зад проекти като Brittle, WeAre NoRobots, След Дъжд Качулка и много други. Вече оставили своя отпечатък върху българскита ъндърграунд култура, сега обещават да направят същото с техния последен и най-зрял проект. Всичко е там – балансът между органично и електронно, китари и барабани, мелодия и хармония, емоция и обективни анализи, града и природата. И всичко между тях. Във “Фотоните” мулти-инструменталният дует Saturated Pixels показва не само растеж, но свръхрастеж. Като елементи от широк спектър от жанрове, сред които амбиент, експериментален, уейв, пост-пънк и психеделична музика те сформират техния собствен, жив и органичен микс. Извличайки само необходимата същност за творческото им съществуване Saturated Pixels създават един цял нов свят в тяхната собствена житейска градина.

Един свят движен от припокриващи минималистични мелодии, еклектични барабани, плаващи синтетични накладки плюс китара и бас, които дават едно по-сурово настроение за цялостното електронно звучене на ЕП.

Saturated Pixels са:

Любомир Брашненков в     Ангел Додов в  

Към техните концерти се присъединява и Спартак Йорданов- SpartArt – визии 

Визиите му са с абстрактно-експресивни сюжети. Използва течности, пигменти, субстанции и различни материали. Експериментира с живопис под камера.

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

Saturated Pixels is the creative duo behind projects like Fragile!, We Are No Robots, Sled Dujd Kachulka and numerous others. They have already left a solid mark on the Bulgarian underground and now they promise to do the same with their latest (and most mature) project. It’s all there – the balance between organic and electronic, guitars and drums, melody and harmony, emotion and objective analytics, urban and natural. And everything in between. In ‘Photons’ the multi-instrumental duo Saturated Pixels showcases not just growth but overgrowth. Bearing elements from a vast array of genres among which ambient, experimental, wave, post-punk and psychedelic music they’ve shaped their own vivid and organic mixturе. Extracting only the essence necessary for their creative existence Saturated Pixels have come up with a whole new world inside their garden of life.

A world driven by overlapping minimalist melodies, eclectic drum beats, drifting synthetic pads plus guitar and bass structures which give a rawer vibe to the overall electronic sound of the EP.

Saturated Pixels are:

Liubomir Brashnenkov  & Angel Dodov

Spartan Jordanov- SpartArt – visuals joins their concerts with his abstract-expressive plots. He uses liquids, pigments, active substances and different materials. He experiments with painting under the camera.

[huge_it_slider id=”4″]

     

Leave a Reply