Sash

SashАлександър Преславски или накратко – SASH е роден през далеееечната 1978 г. в София. Сред всички лудости, които са го обвземали най-дългосрочната е музиката. Поне от 144 месеца се занимава с музика или музиката се занимава с него, това все още не е уточнено… SASH e невероятно известен бутиков Диско Джокер (сиреч трудно избира кое събитие да озари), особено на майка си и баща си, а приятелите го нарича “Ди Джей Лекинко” Защо ли… не знам. Мозъкът му е промит (и слава Богу) от изпълнители като Michael Jackson, Danny Tanaglia, Todd Terry, Kasette Boys и стилове като deep house, tech house, nu disco, disco liquid funk. Най-важното за него е на всеки да му е лекинко и да му е добре.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Alexander Preslavski aka SASH was born in 1978 in Sofia. Among all the follies that have obsessed him, the longest is the music. That’s at least 144 months dealing with music or music dealing with it, it is not yet specified … SASH is an incredibly famous boutique Disco Joker (that means it’s hard for him to choose which event to enlighten), especially his mother and father and friends who call him “DJ Lekinko” Why … nobody knows. His brain was washed (and thankfully) by artists such as Michael Jackson, Danny Tanaglia, Todd Terry, Kasette Boys and styles as deep house, tech house, nu disco, disco liquid funk. The most important thing for Sash is for everyone to take it easy and to be well.

Sash on MixCloud