Rozenquarzexpress

2.Rosenquarzexpress_2X1Rosenquarzexpress e музикалната авантюра на Илияна Бешкова (р. 1979г.) с цел духовно, пък и физическо оцеляване в трудни, а освен това и задгранични времена. Изтормозена от монотонното и безразлично към човека ежедневие в богаташкия град Мюнхен, където живее от 1998г., Илияна непрекъснато търси и се опитва да събира различни и разнообразни музиканти, които да претворят на сцена причудливия свят на Rosenquarzexpress, който се допира и до даркуейва, и до блуса, и до балканския фолклор, запазвайки обаче своята самобитност, без да изпада в жанрови клишета.

 

 

Rozenquarzexpress is the musical adventure of Iliyana Beshkova (b. 1979) aiming for spiritual and physical survival in difficult and overseas times. Tortured by the monotonous and humanly indifferent everyday life of wealthy Munich, where she lives since 1998, Iliyana constantly searches for and tries to gather different musicians creating Rozenquartzexpress. It touches dark wave, blues, Balkan folklore, preserving however its originality without falling into genre cliches.

Leave a Reply