Ropotamo Co

For English, scroll down ↴

Ropotamo CO е музикален колектив базиран в София. Местни и международни музиканти, страстни аматьори и професионалисти заедно в изследването на звука. Техните джамове се представят като хибрид между изпълняващите и изследващите, балансирайки спокойствието с неспокойното, призив за сигнал за преход. Групата свири импровизации и взаимодействия, сцени и прогресии, експериментира в електроакустичния звук на човешкото и електрическото. От синтезатор и барабанна машина до по-акустични вариации, перкусии, пеене на обертон, аналогови ефекти с многословни шеги, струнни и духови инструменти на борда на сала Ropotamo. Акт на живо с нарастващи вариации на темпото, амбиент, космически фолк, даб, психеделичен племен, даун темпо ъп темпо, игриви времена на реката на импровизациите.


Ropotamo CO is a music collective based in Sofia. Local and international musicians, passionate amateurs and professionals together in sound exploration. Their jams present as a hybrid between the performing and the researching, balancing the calm with the restless, a call for signal to transition. The group plays on improvisation and interplay, stages and progressions, experimenting in the electro acoustic sound of the human and the electric. From synth and drum machine to more acoustic fluctuations, percussions, overtone singing, analog effects with polyglot jokes, string and wind instruments at board of the Ropotamo raft. A live act of growing tempo variations, ambient, cosmic folk, dub, psychedelic tribal, down tempo up tempo, playful times at the river of improvisation.

Leave a Reply