PANEGA

For English, scroll down ↴

PANEGA e роден в музикално семейство, още от първи клас е записан в Класическа Музикална Школа в Кишинев. Постепенно Гръм и Бяс се развива като водеща организация на сцената. DJ- те в нея започват да правят първи стъпки в продуцирането. През 2014-та година заедно с колегата си в Гръм и Бяс, Monotype, създават трака Touch Me, който в последствие е издаден от британски лейбъл. През всичките години досега, Panega e един от стълбовете на българската Drum and Bass сцена. Въпреки, че е от ветераните в жанра, артистът винаги има какво да покаже на младите таланти и всеки негов сет показва, че „старите кучета” далеч не са за подценяване.


PANEGA was born into a musical family, enrolled in the Classical Music School in Chisinau since first grade. Gradually, Thunder and Fury developed as a leading organization on the scene. The DJs in it are starting to take their first steps in production. In 2014, together with his colleague in Thunder and Fury, Monotype, they created the track Touch Me, which was subsequently released by a British label. In all the years so far, Panega has been one of the pillars of the Bulgarian Drum and Bass scene. Despite being one of the veterans of the genre, the artist always has something to show young talents and each of his sets shows that the “old dogs” are far from being underestimated.

Leave a Reply