Onslaught

For English, scroll down ↴

Посланник на ниските басови честоти и пречупените ритми, примесени с много вокали и градски рими, Onslaught представя палитра от най-актуалните течения в геридж и брейкбийт музиката.


An ambassador of low bass frequencies and broken rhythms, mixed with many vocals and urban rhymes, Onslaught presents a palette of the most current currents in garage and breakbeat music.