Markov

For English, scroll down ↴

Димитър Кожухаров, с артистичен псевдоним Markov, е български DJ и продуцент, роден във Варна и живеещ в София. След като се премества в столицата и се докосва до технозвука, той и трима негови приятели, обединени от една и съща идея, създават Stamina през 2017г. В последствие се присъединява и в екипа на летния фестивал Balkan Station. Самият той споделя, че в своите сетове търси еуфоричното звучене и цели да изненада слушателя. Склонността му да експериментира с музикалните жанрове и темпото в сетовете си му отреждат разпознаваемост от българската публика.


Dimitar Kojuharov, with the stage name Markov, is a Bulgarian DJ and producer, born in Varna and living in Sofia. After moving to the capital and touching the techno sound, he and three of his friends, united by the same idea, created Stamina in 2017. Subsequently, he joined the team of the Balkan Station summer festival. He himself says that in his sets he looks for the euphoric sound and aims to surprise the listener. His tendency to experiment with musical genres and the tempo of his sets make him recognizable by the Bulgarian public.

https://ra.co/dj/markov

Leave a Reply