KERANA & KOSMONAVTITE

For English, scroll down ↴

Керана и космонавтите е алтернативна рок банда, създадена зимата на 2018 година. В групата влизат музикантите Димитър Пенчев – барабанист и перкусионист, Елена Илчева – бас китара, гъдулка и вокал, завършила АМТИИ със специалност бас китара; Павел Видов – китара, завършил АМТИИ със специалност поп и джаз китара; Николай Бобчев – саксофон, китара и контрабас, завръшил АМТИИ със специалност поп и джаз китара и  Преслав Пеев – саксофон, все още студент в АМТИИ и Керана – вокал. Гласът на бандата Керана завършва в Мюнхен, Германия, специалност „музикален мениджмънт“. В края на образованието си заминава на стаж в Тайланд, където започва работа и взима участие и в различни джаз фестивали. Непреодолимото й желание да създава авторска музика и да пише на роден език, я връщат в Пловдив. Срещата й с Павел Видов, китарист на Керана и космонавтите, се оказва ключова. Малко по-късно към тях се присъединява Елена Илчева, бас китара, гъдулка и вокал, а след нея и останалия екипаж. Групата има официални 6 авторски парчета, които се радват на голяма обич от меломани и почитатели. Текстовете на всички песни са на Керана, а музиката и аранжиментите са групово дело. След участието и достигането до финала на телевизионния музикален формат „Гласът на България“ през 2020-та година, Керана се превръща категорично в един от най-бързо развиващите се артисти на българската музикална сцена. Самобитното й и изключително пълноценно присъствие като изпълнител в комбинация с професионалното й отношение към изкуството са забелязани и от друг жанр на музиката – през 2019-та година получава покана за ролята на Евита в едноименния мюзикъл, продукция на Пловдивска опера с режисьор Нина Найденова. 2021 година предстои премиера на мюзикъла „Исус Христос Суперзвезда“ с режисьор Веселка Кунчева, отново продукция на Опера Пловдив.  

Керана и космонавтите в момента довършват записите по дебютния си авторски албум, който предстои да излезе до средата на юни. 


Kerana and the Astronauts is an alternative rock band created in the winter of 2018. The group includes the musicians Dimitar Penchev – drummer and percussionist, Elena Ilcheva – bass guitar, reed and vocals, graduated from AMTII with a degree in bass guitar; Pavel Vidov – guitar, graduated from AMTII with a degree in pop and jazz guitar; Nikolay Bobchev – saxophone, guitar and double bass, graduated from AMTII with a degree in pop and jazz guitar and Preslav Peev – saxophone, still a student at AMTII and Kerana – vocals. The voice of the Kerana band graduated in Munich, Germany, majoring in music management. At the end of her education she goes on an internship in Thailand, where she started working and took part in various jazz festivals. Her irresistible desire to create original music and write in her native language brought her back to Plovdiv. Her meeting with Pavel Vidov, guitarist of Kerana and the astronauts, turned out to be crucial. A little later they were joined by Elena Ilcheva, bass guitar, reed and vocals, followed by the rest of the crew. The group has 6 official original songs, which enjoy great love from music lovers and fans. The lyrics of all the songs are by Kerana, and the music and arrangements are a group work. After participating in and reaching the finals of the TV music format “The Voice of Bulgaria” in 2020, Kerana is definitely becoming one of the fastest growing artists on the Bulgarian music scene. Her original and extremely full presence as a performer in combination with her professional attitude to art are noticed by another genre of music – in 2019 she received an invitation for the role of Evita in the musical of the same name, produced by Plovdiv Opera directed by Nina Naidenova. 2021 will see the premiere of the musical “Jesus Christ Superstar” directed by Veselka Kuncheva, again produced by Opera Plovdiv.

Kerana and the Astronauts are currently completing recordings on their debut album, which is due out in mid June.

Leave a Reply