Icicle (Entropy, Shogun Audio) NL

For English, scroll down ↴

Jeroen Snik – известен още като Icicle – е признат за един от най-напредналите в техническо отношение и високо уважавани продуценти в електронната музика. След като привлече вниманието на масите с издания на лейбъли като Hospital Records, Soul: R, Renegade Hardware и Critical, Icicle се мести през 2008 г. от Холандия в Лондон и прекарва последните 6 години в работа с екипа на Shogun Audio.

С репутацията на един от най-безупречните и най-изключителните електронни продуценти за времето си, няма нищо друго като изживяването Icicle.


Jeroen Snik – aka Icicle – is recognised as one of the most technically advanced and highly-respected producers in electronic music. After commanding the attention of the masses with releases on labels such as Hospital Records, Soul:R, Renegade Hardware and Critical, Icicle made the move from Holland to London in 2008 and has spent the last 6 years working with the Shogun Audio team.

With a reputation as one of the most flawless and most exceptional electronic producers of his time, there’s nothing else quite like the Icicle experience.

Follow Icicle on:

Leave a Reply