ICEBOX

For English, scroll down ↴

ICEBOX (Hydrashock, Soulnd) е територия, подчинена на съвременния клубен звук. Отворен проект, който представя разнообразието на електронната музика в диапазон 80 – 175 BPM. Без ограничения и клишета, селекцията варира – UK Hip-hop, UK Garage, Grime, Dubstep, Autonomic, D&B и всичко, което ви хрумне между тях.


ICEBOX (Hydrashock, Soulnd) is a territory subordinated to the modern club sound. An open project that presents the diversity of electronic music in the range of 80 – 175 BPM. Without restrictions and clichés, the selection varies – UK Hip-hop, UK Garage, Grime, Dubstep, Autonomic, D&B and everything that comes to mind in between.

Leave a Reply