HIGH ROLL (Formation Records)

For English, scroll down ↴

Димо Пангелов (Mocks) и Мартин Попов (Konspirator) със сигурност са сред най-емблематичните артисти на българската електронна сцена. Тогава и там, в зората на тази сравнително млада музикална тенденция, двамата заемат твърда позиция сред фронтовата линия на най-голямата българска организация за дръм и бейс култура – H.M.S.U. (съответно през 2003 г. и 2005 г.). И двамата са заклети почитатели на нестандартния ритъм и въпреки че всеки от тях следва различен път, те споделят обща зависимост към музиката. С грижа и усилия те намират и присъстват на всички събития в сферата и непрекъснато обогатяват своите музикални хоризонти. Не след дълго взаимната им мотивация за напредък в музиката ги обединява в бурен тандем.

Всичките им парчета са трудни за дефиниране от гледна точка на жанра, но привличат слуха с вкусна смесица от дръм и бейс, джаз, дъб и реге теми. Момчетата са неудържими в развитието на своите умения и знания и 2021 определено ще бъде още по-продуктивна – ние следим отблизо техния напредък!


Dimo Panguelov (Mocks) and Martin Popov (Konspirator) are certainly among the most emblematic artists on the Bulgarian electronic scene. Then and there, at the dawn of this relatively young musical trend, the two of them take a firm stand among the front line of the biggest Bulgarian organization for drum and bass culture – H.M.S.U. (in 2003 and 2005, respectively). Both of them are sworn admirers of the unconventional rhythm and, even though each of them follows a different path, they share a common addiction to music. With care and effort, they find and attend all events in the subject area, and constantly enrich their musical horizons. Not long after, their mutual motivation towards progress in music unites them in a stormy tandem.

All of their tunes are difficult to define, in terms of genre, yet, teasing the ears with a tasteful mixture of drum and bass, jazz, dub and reggae themes. The boys are unstoppable at developing their skills and knowledge, and 2021 will definitely be even more productive – we are keeping a close eye on their progress!

Leave a Reply