Electricfence

For English, scroll down ↴

Александър Младенов е техно DJ, роден в България, в момента живеещ във Виена. С участия зад гърба си в клубове като Flex, BlackMarket, Camera Club, WERK X, и Prime, Electricfence е концентрирал вниманието си върху различни събития на открито, подкрепяйки различни каузи чрез музиката си.


Alexander Mladenov is a techno DJ, born in Bulgaria, currently living in Vienna. With appearances at clubs like Flex, BlackMarket, Camera Club, WERK X, and Prime behind him, Electricfence has focused his attention on various outdoor events, supporting various causes through his music.

Leave a Reply