Dusty Donuts DJ Squad

Marc Hype & Robert Smith feat. Maxwell Smart

For English, scroll down ↴

С повече от 50 години съвместен dj опит, шампионатни спринтове и тресящи се дансинги по света, на всички континенти, берлинското DJ светило Marc Hype & cut машината Робърт Смит са върховото представяне на екипажа на Dusty Donuts 45s. Поставянето на нови стандарти във въртенето на малки плочи е силно и елегантно, изпълнено със звукови изненади, но винаги фокусирано върху тълпата. И двамата ще бъдат придружени от Максуел Смарт на микрофона, дългогодишен партньор на Робърт Смит в групата им Смит и Смарт.


With more than 50 years of turntablistic experience together, championship sprints and rockin’ floors around the planet on all continents, Berlin’s DJ luminary Marc Hype & cut machine Robert Smith representing the peak performance of the Dusty Donuts 45s crew. Setting new standards in spinning little records loud and elegant, full of sonic surprises, but always crowd focused. Both will be accompanied by Maxwell Smart on the mic, Robert Smith’s long time collaborative partner in their band Smith and Smart.

Leave a Reply