Drumset Vision

For English, scroll down ↴

Проектът е една интересна колаборация между Dj Unkle Billy и Julydrummer. Двамата врачани залагат на аудио-визуалната си концепция, която е синхронизирана с живи ритми и брейкове.

Dj Unkle Billy може да го срещнете на повечето интересни партита в столицата. Той залага на мощни тракове от колекцията си съдържаща стилове като Funk, Raw Hip Hop, Fast Hip Hop и т.н. Участвал е на повечето големи БГ хип-хоп партита и е споделял сцената с имена като ILL Bill, Akil (Jurassic 5) и други. DJ към XPRSN почти от създаването на label-a.

Julydrummer е зад ударните иструменти. През годините е свирил Rock, Punk, Thrash, Reggae и Ska в различни групи, докато с Dj Unkle Billy можете да го видите и чуете под звуците на Hip-Hop, Trip-Hop, Rap и Oldschool Funk. Също така врачанинът е изградил особен афинитет към Jungle/Drum’n’Bass музиката.

Съвместният им проект Drumset Vision е подгрявал имена като ASM (A State of Mind) и Cypress Junkies (Dj Rhettmatic и Eric Bobo от Cypress Hill). Той е представян както в София, така и във Варна, Пловдив, Русе и рабзира се Враца. Участвали са на фестивали като Drum and Jazz през 2015 година и Hippie Landia през 2016та.

За тазгодишното издание на Vola Open Air двамата врачани готвят сет, който ще е по-различен и тематичен за басовото звучене на фетивала.

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

The project is an interesting collaboration between Dj Unkle Billy and Julydrummer. They both rely on the audio-visual concept that is synchronized with the live rhythms and breaks.

Dj Unkle Billy can be seen in most interesting parties in the capital. He plays powerful tracks from his collection containing styles like Funk, Raw Hip Hop, Fast Hip Hop, etc. He has participated in most major BG hip-hop parties and shared the stage with names like ILL Bill, Akil (Jurassic 5) and others. DJ to XPRSN almost since the creation of the label.

Julydrummer is on the percussions. Over the years he has played Rock, Punk, Thrash, Reggae and Ska with different bands while with Dj Unkle Billy you can see and hear the sounds of Hip-Hop, Trip-Hop, Rap and Oldschool Funk. Also he has developed a special affinity for Jungle / Drum’n’Bass music.

Their joint project Drumset Vision has been the warm up of names such as ASM (A State of Mind) and Cypress Junkies (Dj Rhettmatic and Eric Bobo of Cypress Hill). It has already been presented in Sofia Varna, Plovdiv, Ruse and of course Vratsa. They have participated in festivals like Drum and Jazz in 2015 and Hippie Landia in 2016.

For this year’s edition of Vola Open Air the two are busy cooking up a set which will be different and in line with the bass sounding theme of the festival.

https://www.youtube.com/watch?v=AuZAi4tFg_g

https://www.youtube.com/watch?v=VP9km3dFzgQ

https://www.youtube.com/watch?v=ffO55kjYX3Y

https://www.youtube.com/watch?v=z2X_LoOP1cc

https://www.youtube.com/watch?v=Hv24MEIZXwo&feature=youtu.be

Leave a Reply