Downshift Collective

For English, scroll down ↴

Downshift Collective е българска група, чиято музика преминава през funk и hip-hop звучене. Групата е създадена през 2019 година от Александър Георгиев – китара, Цветан Чобанов- кийборд/саксофон и Михаил Люлев, вокал.

Александър и Цветан се познават от близо две десетилетия, съвместният им път минава през няколко формации, сред които Тransformation и Root Souljah. Срещат Мишо десет години по-късно, при създаването на реге бандата Rebelites. През последните години музикантите работят върху редица проекти и колаборации в различни жанрове – nu jazz, funk, reggae, dub. Авторската им музика, издавана в България и в чужбина,  е представяна на множество български и международни фестивали.  

Музикантите извървяват дълъг път, трупат съвместни преживявания и Downshift Collective e необходимият за тях израз на моментното им състояние. 

Името подсказва това – Downshift  означава да спрем за малко, да намалим скоростта.  “Трябва да  правиш спокойно това, което обичаш, иначе няма смисъл”, споделя Мишо (вокал).  

През 2021 към групата се присъединява барабанистът Стефан Цеков. В този състав ще можете да ги чуете на фестивала през юли. 

“Забави. 

Чуй. 

Потопи се. 

 Търсим смисъла извън ежедневните заблуди. 

Отказваме се от бързането, стреса – те не ни вдъхновяват.  Забавянето на темпото пренастройва възприятията ни. Преоткриваме се в музиката. “


Downshift Collective is a Bulgarian band whose music goes through the sounds of funk and hip-hop. The band was founded in 2019 by Alexander Georgiev – guitar, Tsvetan Chobanov – keyboard / saxophone and Mihail Lyulev, vocals.

Alexander and Tsvetan have known each other for almost two decades, their joint path passing through several formations, including Transformation and Root Souljah. They met Misho ten years later, when the reggae band Rebelites was formed. In recent years, the musicians work on a number of projects and collaborations in various genres – nu jazz, funk, reggae, dub. Their original music, produced in Bulgaria and abroad, has been presented at numerous Bulgarian and international festivals.
The musicians have gone a long way, accumulated shared experiences and Downshift Collective was the necessary expression of their current state.
The name suggests it – Downshift means to stop for a while, to slow down. “You have to do calmly what you love, otherwise it doesn’t make sense,” says Misho (vocals).

In 2021 the drummer Stefan Tsekov joined the band. In this line-up you will be able to hear them at the festival in July.

“Slow down.

Listen.

Immerse yourself.

We seek meaning outside of everyday delusions.

We give up speed, stress – they do not inspire us. Slowing down adjusts our perceptions. We rediscover ourselves in music. “

Leave a Reply