DJobry

Djobry_VOLAВ музиката трябва да има симбиоза. Строг враг на категоричното жанрово деление на стилове, Djobry не може да издържи на един и същи саунд повече от 15 минути. Сетовете са раздвижени и непредвидими дори за самия него. Симбиоза-сетове!

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

In music there must be a symbiosis. Strict enemy of division of styles, Djobry can not hold on the same sound for more than 15 minutes. Sets are lively and unpredictable even for himself. Symbiosis-sets!

DJobry on MixCloud