Врачански Балкан

Домакин на фестивала за поредна година е природен парк “Врачански Балкан”.

В рамките на парка се намират няколко защитени територии, сред които резерватът “Врачански Краст”, както и множество природни забележителности и защитени местности. Географското местоположение, богатата флора и фауна и уникалния карстов релеф, както и удобните транспортни връзки, са предпоставки за отдих и маршрути за планински, селски, еко, спортен, културно – познавателен туризъм, алтернативни видове туризъм, алпийски турове, спелеоложки експедиции, делтапланеризъм и др. За повече информация, виж тук!

За да разбереш как да стигнеш до фестивала, виж “Транспорт”