Може или не • Dos & Don’ts

Rules 300x150

For English, scroll down ↴

 1. Във фестивалната зона няма да бъдат допускани лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества.
 2. На територията на фестивала не се допуска внасянето на бутилки с алкохол или други течности.
 3. На територията на фестивала не се допуска внасянето на храна, ще има изградени места за хранене.
 4. Лица под 18 г. възраст ще бъдат допускани на фестивала само с подписана декларация от родител или пълнолетен придружител.
 5. Декларации ще има на входа на фестивала или могат да бъдат изтеглени от тук.
 6. На лица под 18г. алкохол няма да се продава.
 7. Деца под 14г. влизат безплатно, придружени от пълнолетен родител или настойник и попълнена декларация.
 8. Пазете природата, изхвърляйте отпадъците разделно и търсете от персонала цветните чували за пластмаса и метал. Използвайте обозначените места за изхвърляне на отпадъците.
 9. Не е позволено паленето на огън извън обособените за целта огнища на фестивалната територия.
 10. Всички проявили агресивно поведение ще бъдат извеждани принудително извън фестивалната зона, без  възможност за възтановяване на парите за билета. Бъдете отговорини, всеки има правото да се забавлява в спокойна и безопасна обстановка.

✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄

 1. People visibly intoxicated or under the influence of drugs will not be permitted on the festival premises.
 2. It is forbidden to bring in bottles of alcohol or other liquids inside the festival premisses.
 3. It is not allowed to bring in food on the festival premises. There will be festival food corners for the purpose.
 4. Persons under 18 years of age will be admitted only with a signed statement from a parent or an adult companion.
 5. A blank statement to be filled in can be downloaded from here.
 6. Alcohol is not sold to people under the age of 18 years.
 7. Children under 14 years old enter free accompanied by a parent or an adult companion and a filled-in a statement.
 8. Protect nature. Dispose of waste separately and ask the festival team for coloured bags for plastic and metal waste. Use designated areas for waste disposal.
 9. It is not allowed to light a fire outside the designated places on the festival territory.
 10. Anyone who shows aggressive behaviour will be taken by force outside the festival premises without a ticket refund option. Be responsible! Everyone has the right to have fun in a relaxed and safe environment.